Nu aanmelden

Ontvang gratis achtergrondinformatie over onze leads!

Uw winst vergroten met IT leads?
Volledig transparant en van hoge kwaliteit
Nu direct aanmelden
Meld u aan en ontvang direct gratis informatie over onze leads!

Hoe LeLinga omgaat met privacy en de AVG (ook GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Hoewel LeLinga zich altijd inspant om de privacy te waarborgen, hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Hier vindt u meer informatie over hoe LeLinga om zal gaan met deze regelgeving. Als u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via dpo@lelinga.nl of +31 (0)299 435942.

Gebruik van persoonsgegevens

Graag maken wij eerst duidelijk wat wordt bedoeld met “persoonsgegevens”. Dit zijn gegevens die kunnen worden verbonden aan een individu, of waarmee een individu kan worden geïdentificeerd. Denk daarbij aan zaken als: naam, telefoonnummer, e-mailadres etc. Algemene bedrijfsgegevens vallen niet onder deze noemer. Een uitzondering hierop zijn gegevens over ZZP'ers, die worden gezien als individu.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens en data-minimalisatie

Als onderdeel van data-minimalisatie zal LeLinga alléén persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken als deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. LeLinga verzamelt alléén persoonsgegevens die publiekelijk beschikbaar zijn of die door betrokkenen zelf aan ons zijn verstrekt.

Informeren van betrokkenen over beleid persoonsgegevens.

LeLinga streeft ernaar alle betrokkenen zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over hoe wij omgegaan met persoonsgegevens. Zo zal bij invoerformulieren op onze websites altijd duidelijk vermeld worden waar wij de gegevens voor verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Op onze websites wordt een link opgenomen die verwijst naar informatie over de AVG en de manier waarop LeLinga hiermee omgaat. Ter volledigheid worden er nieuwe algemene voorwaarden geplaatst op alle websites en wordt duidelijk vermeld dat er cookies van partners worden gebruikt op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

LeLinga deelt nooit gegevens met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Zo geven partijen die wij helpen in hun zoektocht naar de juiste software altijd nadrukkelijke toestemming om hun gegevens met leveranciers te delen.

Daarnaast ontvangen zij na de kwalificatie een email waarin precies staat omschreven hoe het proces verloopt en hoe hun gegevens zullen worden gebruikt. Hierin vermelden wij nogmaals duidelijk dat ze toestemming hebben gegeven voor het delen van hun informatie met derden. Mochten er toch een bezwaar zijn tot het delen van deze informatie, dan staat er uitgelegd hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt.

Aanstelling functionaris voor de gegevensbescherming

LeLinga heeft voor het afhandelen van vragen, verzoeken en klachten aangaande privacy een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze Data Protection Officer (DPO) spant zich in om zo snel, duidelijk en volledig mogelijk te reageren op privacy-gerelateerde vragen en verzoeken. Bij vragen is de DPO bereikbaar via het e-mailadres dpo@lelinga.nl of +31 (0)299 435942.

Toegang tot persoonsgegevens

De interne processen bij LeLinga zijn zo ingericht dat werknemers alleen op een ‘need-to-know’ basis toegang krijgen tot persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens alleen beschikbaar zijn voor werknemers wanneer deze nodig zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Diensten en leveranciers

LeLinga heeft gecontroleerd dat alle leveranciers / diensten waar LeLinga gebruik van maakt voor zijn dienstverlening voldoen regelgeving van de AVG.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

De betrokkenen van LeLinga hebben recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Zij hebben toegang tot informatie over de manier waarop LeLinga deze gegevens verwerkt. LeLinga spant zich in om, op verzoek, een duidelijk overzicht te geven van de gegevens die worden verwerkt. Betrokkenen kunnen een kopie ontvangen van de gegevens die bij ons beschikbaar zijn. Op verzoek kunnen betrokkenen ook geïnformeerd worden over de verwerking van hun gegevens. Denk hierbij aan het doel van de verwerking, met wie de gegevens zijn gedeeld en hoe de gegevens zijn verkregen.

Betrokkenen hebben het recht om LeLinga te verzoeken tot verwijdering of correctie van hem betreffende persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden standaard binnen 18 maanden vernieuwd en anders verwijderd.

Betrokkenen moeten hun persoonsgegevens kunnen overdragen aan andere partijen. Dit geldt ook voor geanonimiseerde gegevens die toch tot een individu kunnen worden herleid. LeLinga verstrekt deze gegevens, op verzoek, in een gestructureerde en algemeen gebruikte elektronische open standaard.